Selecteer een artikel:
Communiceren met de achterban
Elkaar gemakkelijk informeren,  motiveren en verbinden Eenvoudig, veilig en vertrouwd een  online book of ra kostenlos spielen aangaan over alle  onderwerpen die medewerkers raken. Met als resultaat bewustwording en kennisontwikkeling over medezeggenschap en meer betrokkenheid bij de machine a sous gratuite. ORcontact maakt het mogelijk  Het speciaal ontwikkelde  interactief communicatie platform en  de online coaching maken zichtbaar wat  er leeft bij de OR en bij haar achterban.  Gemakkelijk en georganiseerd Meetbaar en representatief
 
Selecteer een artikel:
De succesfactoren
Drempelloos en gemakkelijk, veilig en  betrouwbaar met elkaar communiceren  binnen een context die relevant is  voor alle betrokkenen.  Dat lijkt makkelijk en is dat ook als de samenstelling van interactiefuncties en de juiste houding ten opzichte van het informatie- gebruik en de relaties goed ingevuld zijn. Ga naar het online gambling australia en speel met ons. Een grote bonus voor iedereen die kwam! ORcontact leert ondernemingsraden deze succesfactoren in te vullen  door middel van online coaching.
Selecteer een artikel:
Minder kansen voor de dialoog op het intranet
‘Wij hebben al een intranet’ en toch lukt het niet hierbinnen een online dialoog met elkaar te voeren. Hoe komt dat en waarom lukt dat ook niet met toevoeging van een forum, chat of weblog?
Selecteer een artikel:
‘Het interesseert ze pas als het ze zelf aangaat’
‘We e-mailen ons suf maar krijgen geen respons’ ‘Ook via intranet krijgen we maar weinig feedback’ Het zijn veel voorkomende  ervaringen van onder- nemingsraden. Hoe komt het dat interne communicatie met uw achterban niet vanzelf soepel verloopt?
Selecteer een artikel:
Ondernemingsraden die al werken met ORcontact
In het najaar van 2007 zijn de eerste Ondernemingsraden begonnen met het gebruik van ORcontact. Deze zijn niet publiek zichtbaar, alleen op aanvraag tijdens een presentatie.
 
Selecteer een artikel:
Ervaren en bewezen
ORcontact, het platform en de online coaching is een nieuwe dienstverlening. De ontwikkeling en kennis is op een bijzondere manier tot stand gekomen en wordt inmiddels door verschillende bedrijven en organisaties toegepast.
Selecteer een artikel:
De toegevoegde waarde
– Leren onafhankelijk en   zelfstandig een casino no deposit bonus aan    te gaan met uw achterban    over alle onderwerpen   die medewerkers raken.  – Vergroten van het draagvlak   voor adviezen en besluiten
 
Selecteer een artikel:
Product en begeleiding
Selecteer een artikel:
Meer informatie?

Een betere binding met de achterban.   Ook een ambitie van uw  ondernemings- raad?   

Vraag vandaag nog  meer informatie aan.
Laden…