Waarom onstaat een dialoog tussen mensen niet op het bedrijfsintranet? En ook niet met toevoeging van een forum, chat of weblog? Bedrijfsprocessen worden niet als community op basis van affectieve en sociale loyaliteit tussen mensen gekenmerkt. Het bedrijfsintranet (en ook het bedrijfsinternet) is naar werkproces en informatieborging en service verlening ingericht en niet naar informatiegebruik binnen een dialoog. Gebruik van chat, forum of een weblog binnen een organisatie in dienst van informatie overdracht, waarheidvinding en waardebepaling leiden tot weinig rendement, mede door de complexiteit van diversiteitsfactoren bestaande uit verschillen in mediawijsheid, relaties en cultuur binnen de organisatie in een virtuele communicatiewereld. Het gebruik van een forum is intensief. Een inhoudelijk zinvolle discussie voeren is een hele organisatie én het kost veel tijd om te modereren. Voor bezoekers kost het veel tijd om bij te blijven en te volgen wat er allemaal wordt gezegd. Bij een forum geldt moderatie achteraf waardoor er continue wordt gewerkt aan het opschonen en weer in lijn brengen van het debat of de kennisuitwisseling. Het is niet drempelloos en als het dat wel is, is het te beperkt. ORcontact biedt uitkomst.  Met een inmiddels bewezen structuur, format en kennis over organisaties processen in dienst van gemakkelijk informeren en participeren. Het format draagt ertoe bij dat de nadruk op de relevantie van de inhoud, het communiceren zelf en de context waarbinnen dat gebeurt komt te liggen. Naast dit speciaal hiervoor ontwikkelde en inmiddels bewezen format leren organisaties via de online coaching een nieuwe houding aannemen ten opzichte van het informatiegebruik en de relaties met de doelgroep. Ga naar het online gambling australia real money en speel met ons. Een grote bonus voor iedereen die kwam!